Hjälp att upprätta testamente

Många väljer att upprätta ett testamente som reglerar vem som skall ärva vad. Familjesituationen är idag i många fall mer komplicerad än tidigare. De vanligaste anledningarna till att ett testamente upprättas är för att man vill:

  • Skydda make/sambo
  • Göra barnens arv till enskild egendom
  • Ändra arvsordningen

Viktigt med professionell hjälp

Oavsett vilket eller vilka skäl som finns för att skriva testamente bör man söka professionell hjälp. Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt eller bristfälligt skrivna testamenten inte får avsett utfall då man inte känt till de lagregler som påverkar arvet. Dessutom bör testamentet vara utformat så att tolkningsproblem inte uppstår.

Vi upprättar och förvarar ett juridiskt korrekt testamente

Originaltestamenten kan inte registreras vid någon myndighet. Det innebär att det är viktigt hur testamentet förvaras så att originalet kommer fram vid ett dödsfall. En kopia räcker som regel inte. Vi hjälper dig upprätta ett juridiskt korrekt testamente och erbjuder trygg förvaring och bevakning av det under hela din livstid.